Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Çizer Dave COCKRUM'u kaybettik   
Çizer Dave COCKRUM'u kaybettik

Türkiye'de X-Men Klasik Maceralar adý altýnda yayýnlanan Uncanny X-Men çizerlerinden Dave Cockrum Pazar akþamý 63 yaþýnda yaþama gözlerini yumdu. Uzun süredir diyabetik hastasý olan Cockrum þeker hastalýðýyla beraber ortaya çýkan saðlýk problemleri yaþamaktaydý. 11 Kasým 1943, Oregon doðumlu çizer çizgi romanlarla erken yaþlarda tanýþmýþ. Bir söyleþide çocukluðunda favori çizgi romanlarýnýn Fawcett Comics'in Captain Marvel'i (DC'deki adýyla Shazam), Quality Comics yayýnevinin Blackhawk'ý olduðunu söylemiþ. Cockrum ilk olarak Vampirella'nýn yayýncýsý Warren Publishing'de çalýþmýþ. Kýsa bir süre çizer Murphy Anderson'ýn asistanlýðýný yapan çizer o dönemde Superboy ve Superman dergilerini çinilemiþ. Ancak DC Comics'in The Legion of Super-Heroes serisi için yaptýðý çizimlerle ünlenmiþ. Ardýndan Len Wein'le Marvel'ýn X-Men'ini çizmiþ (ki o dönemde derginin editörü Roy Thomas). Storm, Nightcrawler ve Colossus gibi pek çok karakteri tasarlayan Cockrum'dur. 1977'den itibaren X-Men'i, X-Men yapan Chris Claremont'la çalýþan Dave Cockrum X-Men 108.'ci sayýda serininin çizerliðini John Byrne'a devretmiþ. 1981'de 144'üncü sayýdan itibaren tekrar Uncanny X-Men çizmeye baþlamýþ. Çocukluk kahramaný Blackhawk da dahil olmak üzere The Brave and the Bold, Marvel Fanfare gibi pek çok seri de Cockrum'un imzasýný görmeniz mümkün. Dave Cockrum'un çizimlerinden örnekler görmek için týklayýnýz. http://www.davecockrum.net/cockrum-xmenpic.jpg http://www.davecockrum.net/FOOM_pg9.jpg http://www.davecockrum.net/wolverine.gif http://www.davecockrum.net/nightcrawler.gif http://www.davecockrum.net/Fantastic_Fanzine_pg04.jpg http://www.davecockrum.net/Dave_Cockrum_Havok_and_Polaris.jpg http://www.davecockrum.net/capdcoc.jpg http://www.davecockrum.net/MarvelAge_0031.jpg Konu ile ilgili yazýlarý Dave COCKRUM'u kaybettik... adlý forum baþlýðýndan takip edebilirsiniz.
Gönderen Erdem Denizlioðlu, Pazartesi, 27 Kasım 2006 22:18, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it