Haberler

Haberler->Duyurular->Yýldýray Çýnar Image Comics'te   
Yýldýray Çýnar Image Comics'te

Karabasan ve Çapa Fanzin dergilerinde yakýndan tanýdýðýmýz Yýldýray Çýnar Ýmage Comics'e sürekli çizmeye baþladý. jay faerber'in yazarlýlýðýný yaptýðý Noble Causes dergisinin þubat 2007'de çýkacak 27. sayýsýndan itibaren derginin çizerliðini üstlenecek. Dergide yer alacak ve Ýmage Comics forumunda da yayýnlanan 3 sayfas ön izleme bölümümüzde yer alýyor.

Ayrýca bu hafta ABD'de çýkan Digital Webbing Presents 31. sayýnýn çizer yine Yýldýray Çýnar. Bu dergide yer alan örnek çizimleri aþaðýda ön izleme bölümümüzde yer alýyor. Bunun yanýnda aylýk olarak yayýnlanan Çapa Çizgiroman Grubu Sunar'da da Son Kahraman adlý hikayeyi yazýp resimlemekte. Doðrusu bu kadar enerjiyi nasýl bulduðunu merak ettiðimiz ve yaptýðý çalýþmalardan dolayý göðsümü kabartan Türk çizeri Yýldýray Çýnar'ý tebrik etmek istiyoruz.

Yýldýray Çýnar'ýn çalýþmalarýnýn yer aldýðý web sitesi; www.geocities.com/forloss ile blog'u; www.yildiraycinar.blogspot.com adreslerini sýk sýk ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü Yýldýray'ýn adýný yurt dýþýnda daha çok duyacaðýz.

ÖN ÝZLEME

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
Gönderen Yunus, Pazartesi, 27 Kasım 2006 23:36, Yorumlar(1)
Yorumlar
m.acar
04 Ara 2006
milli gurur (gözyaşartıcı bomba)


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it