Haberler

Haberler->Duyurular->Çocuk edebiyatý ve çizgi roman   
Çocuk edebiyatý ve çizgi roman

%100 yerli üretim çizgi roman SELEN Uçanabalýk Yayýnlarý tarafýndan basýlmýþtý. Eseri Aysel Gürmen kendi öykülerinden çizgi romana uyarladý Uður Köse çizdi. Aralýk ayý içerisinde "Çocuk edebiyatý ve çizgi roman" konulu panelde konuþma yapacak olan Aysel Gürmen þunlarý söylüyor:

Bir bölümünde de çizgi romana olan tepkileri komik bir biçimde anlatacaðým ve çizgi romanýn keyifli biþey olduðunu bir sanat olduðunu , korkulacak biþey olmadýðýný yine eðlenceli bir bicimde anlatacaðým. Selen'in çizgi romanýný göstereceðim. ne kadar hevesle yapýldýðýný üstüne atlanacaðýný düþündüðümüzü ama nasýl bir tepkiyle karþýlaþtýðýmýzý anlatacaðým...

Baþka þeyler de konuþacaðým tabii ki de....Güzel bir söyleþi olacak.


15 Aralýk 2006
Saat 14.00
Caddebostan Kültür merkezi, Kitap Fuarýnda
Ýstanbul
Gönderen Yunus, Pazar, 03 Aralık 2006 16:22, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it