Haberler

Haberler->Duyurular->Hoz Comics'ten Yeni Yýl kampanyasý   
Hoz Comics'ten Yeni Yýl kampanyasý

Hoz Comics'ten Yeni Yýl kampanyasý;
 
Yeni yýl yaklaþýyor... Çok yakýnda herkes annesine, babasýna, abisine, kardeþine, dayýsýna, amcasýna hediye almanýn telaþýna düþecek...
Oysa siz... Hiç bu telaþý yaþamayacaksýnýz...
Dünyanýn en güzel hediyesi kuþkusuz kitap...

Hele bu kitap yýllarca bizleri büyüten, küçücükken gizli gizli gizli okuduðumuz, mahalle aralarýnda, sinema önlerinde arkadaþlarýmýzla takas ettiðimiz, üzerinde para kaydýrdýðýmýz bir çizgi roman ise... Bunun keyfi çok daha fazla olur kuþkusuz... Bizi bir anda yýllar öncesine, çocukluðumuza geri götüren hep o çizgi romanlar deðil mi? Ýþte yaklaþan yeni yýla özel olarak Hozcomics dünün küçüklerini bugünün büyüklerini daha da çok sevindirmek için bir kampanya baþlattý...

Teksas, Tommiks ve Kaptan Swing'ten oluþan üçlü setleri halinde % 25 ve 30'a varan indirimlerle sizlere sunmaya baþladý...

Bunun için tek yapmanýz gereken www.hozcomics.com adresine girip sahaf bölümündeki resimlerin üzerine týklamak...
Gönderen Yunus, Pazartesi, 04 Aralık 2006 22:06, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it