Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Je Suis Legion (I am Legion)   
Je Suis Legion (I am Legion)

Humanoids Associés sitesinde yer alan bir habere göre, serinin Fransa'da Ocak'ta yayýnlanan 2. albümü "Vlad" için yapýlan multimedya tanýtým, "Palais de la BD" kuruluþu tarafýndan yýlýn en iyi albüm tanýtým çalýþmasý seçildi. Aþaðýdaki linke týklayýp eðlenceli birkaç dakika geçirebilirsiniz. Baþtaki karakter tanýtýmlarý biraz uzun ve yazýlar Fransýzca ama sonuna dek bekleyin, deðecek.

Tanýtýmý görmek için linke týkladýðýnýzda açýlan pencerede sol yukarýda "Bande Annonce" baþlýðýna týklayýp flash tanýtýmýn yüklenmesini beklemek lazým.

Fransýz senarist Fabien Nury ve Amerikalý çizer John Cassaday'in (Planetary) bu ortak çalýþmasýndan daha önce kýsaca "Humanoids Publishing" baþlýðýnda bahsedilmiþti. John Cassaday ABD'de de yayýnlanan 1. albümdeki baþarýlý çizimleri ile 2005 yýlýnda Eisner ödülü almýþtý.

"Je Suis Legion", 1942 yýlýnda II. dünya savaþýnýn en azýlý döneminde müttefikler ve Naziler arasýnda güç dengesini deðiþtirmek için gerçekleþtirilen doðaüstü proje ve deneyleri konu alýyor. Nazilerin amacý, tek ortak bilinçle hareket eden üstün askerlerden özel bir tabur kurmaktýr. Ana isimli küçük bir Romen kýz, üstün telepatik özellikleriyle kanýnýn bir damlasýnýn bile nakil edildiði bir insaný kontrol edebilmektedir.
Naziler Ana'yý gizli "Lejyon" projesinde kullanmayý amaçlarken, müttefik casuslarý projeye engel olmaya çalýþýr.

Ýkinci albümün kapaðý ve örnek sayfalar:
Albüm 2 - örnek Sayfa 1
Albüm 2 - örnek Sayfalar 2

1.albümden sayfalar:
Albüm 1 - örnek Sayfa 1
Gönderen karlýova, Cumartesi, 09 Aralık 2006 02:23, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it