Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Mister No Speciale 16   
Mister No Speciale 16

Mister No veda ediyor! haberimizde Bonelli'nin Aralýk ayýnda Guido Nolitta yazdýðý Stefano Di Vitto ve Roberto Diso çizeceði Una Nuova Vita adlý macera ile Mister No'nun yayýnýna son verileceði belirtmiþtik.
Fakat Mister No severlere bu sefer sevindirici bir haberimiz var. Senaryosunu Mignacco, çizimlerini Busticchi/ Paesani yaptýðý Mister No Specile serisinin 16. sayýsý mayýs 2007'de çýkýyor. Böylece Oðlak/Maceraperest Çizgiler dörtlüyü (13-14-15-16) tamamlayarak 5. Efsanevi maceralar (dobiþko) albümünü yayýnlayabilir.

Sergio Bonelli Sitesinde Masiero, bu satýrlarý yazmak gerçekten zor diyerek söze baþlýyor.Artýk diziye son vermek gerektiðininden dem vuruyor.Ancak dostumuzun son sagasý için, yaratýcýsý Nolitta, ve önemli çizerlerin(Diso-Civitelli) geri döndüklerinden bahsediyor.
Ardýndan bildiðimiz mevzular,1975 yýlýnda baþlangýcý vs.bahsediliyor

Asýl önemlisi(2001'den beri çýkmayan) specialelerin tekrar baþladýðýný söylüyor. sað tarafta 16.speciale'nin kapaðýný görebilir, üstüne týklayarak kapaðýn büyük halini de görebilirsiniz..
Bize de buna da þükür deyip, umud etmekten baþka bir þey kalmýyor.

Konu ile ilgili yazýlarý ve yorumlarý forum alanýmýzdaki Mister No Speciale 16 baþlýðýnda takip edebilirsiniz.
Gönderen Batuhan Cantürk, Cumartesi, 09 Aralık 2006 13:38, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it