Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Klan fanzin 8   
Klan fanzin 8

Klan Çizgi Rýman Fanzin 8. sayý çýktý. Dergi içinde Emir bey, Kýlýçkýran, Kelebek, Danos kýzlarý, 1000000 14 Þubat çizgi romanlarý bulunuyor. Ön kapak resmi mehmet Sevinç'e arka kapak resmi ise Hakan Tacal'a ait, 40 sayfalýk derginin fiyatý 3 YTL. Aþaðýda ön izleme sayfalarýnda resimlerin üstününe týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz.

Ýçindekiler;

 • Kapak: Mehmet Sevinç
 • Arka Kapak: Hakan Tacal
 • # Yazan: Hakan Tacal Çizen: Selim Kurt: Kýlýçkýran
 • # Yazan-Çizen: Bülent Sarýlar: Kelebek 2.Bölüm
 • # Yazan-Çizen: Hakan Tacal: Emir Bey 3. Bölüm
 • # Yazan-Çizen: Gökhan Çelikok: Danos Kýzlarý
 • # Yazan-Çizen: Tolga Ülkümen: 1000000
 • # Yazan: Gökhan Çelikok Çizen: Tuðba Kaya: 14 Þubat
Daðýtým noktalarý :
 • Ýstanbul
  Büyülü Rüzgar (Kadýköy)
  Komikçi Dükkaný (Ýstiklal, Beyoðlu)
  40 Ambar (istiklal, Beyoðlu)
  Gerekli Þeyler (Teþvikiye)
  Aral Sahaf
  Miray Sahaf  (Kadýköy)
  Mephisto
  Pantimento
 • Ankara
  Anares (Kýzýlay)
 • Ýzmir
  Baykuþ Home
 •  

  ÖN ÝZLEME

  Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
  Gönderen Yunus, Perşembe, 14 Aralık 2006 14:36, Yorumlar(0)
  Yorumlar


  MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
   

  MKPortal ©2003-2008 mkportal.it