Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Dylan Dog 10 çýkýyor.   
Dylan Dog 10 çýkýyor.

Kâbuslar detektifi Dylan, çifte kavrulmuþ kitaplarýnýn onuncusunda çifte belayla mücadele ediyor: Karanlýk ve Hayaletli Kayalýk adlý maceralarýn yer aldýðý Dylan Dog #10, kahramanýmýzý önce Dunganga'nýn, sonra da bir hayaletin çevirdiði dolaplarla uðraþmak zorunda býrakacak.
Dylan Dog #10'u yarýndan itibaren bayilerde bulabileceksiniz...
Gönderen Yunus, Çarşamba, 03 Kasım 2004 22:15, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it