Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Yeni Fantastik Dörtlü   
Yeni Fantastik Dörtlü

Civil War, Fantastik Dörtlü için tam anlamýyla bir çöküþ oldu. Reed ve Susan'in politik görüþlerindeki farklýlýklar Susan'in Kaptan Amerika ile birlikte rezistansa katýlmasýna sebep olurken: Reed en baþýndan beri Tony'nin bir numaralý destekçisiydi. Ben Grimm ise duygusal bir karar vererek ülkeyi terk etti.

Pek yakýnda sonuçlanacak olan Civil War Fantastik Dörtlü için ayný zamanda yeni bir baþlangýç anlamýna geliyor. Mart ayýndan itibaren Dwayne McDuffie tarafýndan yazýlacak olan seride Susan ve Reed'in yerine Marvel'in en yeni çiftlerinden birini: Black Panther ve Storm'u göreceðiz.
Gönderen Burak Korkmaz, Pazartesi, 01 Ocak 2007 17:10, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it