Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Dr. Fate Geri Dönüyor.   
Dr. Fate Geri Dönüyor.

Marvel Evreni için Dr. Strange nasýl büyünün efendisiyse, DC Evreni için de Dr. Fate ayný görevi üstlenen önemli bir karakterdir. Fate miðferinin son taþýyýcýsý Infinite Crisis'e kadar Hector Hall idi. DC'nin ''legacy'' kahramanlarýndan biri olan Dr. Fate, çizgiromanýn altýn çaðýndan günümüze dek farklý karakterlerde can buldu.

Ocak ayýnda ise öncesinde 52'de baþlamýþ olan yeni Dr. Fate arayýþý, çeþitli tek sayýlik serilerle DC Evreni'nde fýrtýna koparacaða benziyor. Sargon The Sorcerer, Black Alice, Detective Chimp, Ibis the Invincible ve Zauriel adýný taþýyan dergiler, kimisi oldukça yeni, kiminin orjini ise Altýn Çað'a dayanan pek çok karakterin Dr. Fate olma mücadelesini iþliyor.
Gönderen Burak Korkmaz, Perşembe, 04 Ocak 2007 11:51, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it