Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeni Serüven 4 çýkýyor!   
Yeni Serüven 4 çýkýyor!

Yeni Serüven 4, salý günü Ankara, Çarþamba'dan itibaren diðer þehirlerimizde, çizgi roman satýlan hemen her yerde bulabilirsiniz.. Yeni Serüven 4 (10) kapaðý, Taner Duran'a ait.
Bu sayýnýn ana konusu Korku çizgi romaný olacak.
Yeni Serüven 4 içinde;
Manfredi'nin özel röportajý,
Korku çizgi romanlarý dosyasý,
Giardino, Hugo Pratt, Burattini, Yücel Köksal, Grangé, Derib, Ambrossini, Boselli röportajlarý;
Nazým Hikmet, Watchmen ve Kunuri çizgi romanlarý,
Lamia Karali'nin kaleminden çizerlik geçmiþi ve Moskova günleri,
Yeþilçamdaki çizgi roman uyarlamalarý;
Dick Tracy, Dylan Dog, Magico Vento, Hisardaki Vampir, From Hell, Avni'deki çizgi romanlar ve daha bir çok yazý...

Kapak resminin büyük halini görmek için Týklayýn!
Gönderen Yunus, Pazar, 14 Ocak 2007 13:45, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it