Haberler

Haberler->Duyurular->Dynamo 5 blog açýldý   
Dynamo 5 blog açýldý

Image Comics'ten Mart 2007'de çýkacak olan Dynamo 5; çizer Mahmud A. Asrar yazar Jay Faerber ile beraber kreatörlüðünü yaptýðý aylýk olarak çýkacak olan yeni bir süper kahraman dergisi haberini vermiþtik.

Site Dynamo 5 dergisinin yaratýcý ekibi tarafýndan okuyuculara dergiyi ve içeriðini tanýtmak, yaratým aþamalarýnýn perde arkasýný göstermek ve okuyucular ile iletiþim kurabilmek amacýyla açýldý. Bunlarýn yaný sýra sitede ekip biyografileri, indirilebilir içerik ve röportajlar bulunuyor.
Site adresiwww.dynamo5.com ve Ýngilizce olarak yayýnlanýyor.

Dynamo 5 konusu; [QUOTE] Dünyanýn tanýdýðý en büyük süper kahraman Captain Dynamo çok sadýk bir koca deðildir. Ölümünün üzerine düþmanlarý þehirde terör estirmektedirler. Captain Dynamo'nun gayrimeþru beþ çocuðunu dul karýsý bir araya getirir. Bu beþ çocuktan her biri Captain Dynamo'nun ayrý bir gücüne sahip olmuþtur. Etraflarýnda kargaþa patlarken tamamýyla birbirine yabancý olan bu çocuklar yeni edindikleri güçlere, babalarýnýn mirasýna ve birbirlerine uyum saðlayabilecekler mi?[/QUOTE]


Gönderen Yunus, Salı, 23 Ocak 2007 11:46, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it