Haberler

Haberler->Duyurular->Dupuy & Berberian Ýstanbul'da   
Dupuy & Berberian Ýstanbul'da

Resimli romanlarýyla elde ettikleri baþarýlarýn yaný sýra farklý ilüstrasyon çalýþmalarýyla da adlarýndan söz ettiren ünlü Fransýz çizer ikilisi Philippe Dupuy ve Charles Berberian, çeþitli kentler üzerine hazýrladýklarý yolculuk defterleri serisine Ýstanbul'u da eklediler.

Sanatçýlarýn bu yolculuk defterindeki Ýstanbul izlenimlerinin yaný sýra çeþitli orijinal çizimlerinin de yer alacaðý « Dupuy & Berberian Ýstanbul'da » sergisi, 8 Þubat - 2 Mart 2007 tarihleri arasýnda Fransýz Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Görseller için týklayýn:
http://www.symbioz-design.com/divers
Gönderen Yunus, Pazartesi, 29 Ocak 2007 12:44, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it