Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->“Yalnýz kovboy” geri döndü!..   
“Yalnýz kovboy” geri döndü!..

Red Kit'in son macerasý Daltonlar Evleniyor Yapý Kredi Yayýnlarýn'da... Yaratýcýsý Morris'in ölümünden sonra iki yetenek, Achdé ve Gerra, efsaneyi sürdürme kararý aldý ve böylelikle Daltonlar Evleniyor ortaya çýktý. Bu son macerada Daltonlar, bir yandan asýlmak ve evlenmek tehlikesiyle karþý karþýyayken, diðer yandan amansýz düþmanlarý Red Kit'le de mücadele etmek zorunda kalýyor… Red Kit, Düldül, Rintintin, Joe, William, Jack ve Avarel...
Daltonlar Evleniyor, Fransa'dan sonra dünyada ilk kez Türkiye'de yayýmlanýyor.
YKY, dünyanýn en sevilen çizgi romanlarýndan biri olan Red Kit'i yayýmlamayý sürdürecek.

Eray Canberk'in çevirdiði 48 sayfa renkli olarak yayýnlanan Daltonlar Evleniyor fiyatý 10 YTL, konusu; Vahþi Batý’nýn kendi gölgesinden daha hýzlý silah çeken tek kovboyu Red Kit, yepyeni bir macerayla okur karþýsýnda. Ülkemizde ilk kez yayýmlanan Daltonlar Evleniyor adlý macerada, idama mahkûm olan Dalton Kardeþler’in tek kurtuluþ çaresi evlenecek 4 kýz bulabilmektir. Ancak bu iþ hiç de kolay deðildir.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Şubat 2007 15:57, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it