Haberler

Haberler->Duyurular->Gino D'Antonio’ nun Kaybý   
Gino D'Antonio’ nun Kaybý

Gino D'Antonio (Milano,16.3.1927- 24.12.2006), Ýtalyan çizgi romanýnýn tarihi figürlerinden biri 24 aralýk 2006’da Milano’da vefat etti. 1947’de baþlamýþ olan uzun kariyerinde hem senarist, hem de çizer olarak imzasý 40'lý ve 50'li yýllar arasýnda tarihi “Il Vittorioso” ve “Pecos Bill” gibi dergilerde yer aldý. 50'lerin ortasýnda ve devam eden on yýl boyunca D’Antonio Ýngiliz Fleetway ile, ayný anda da þimdinin Sergio Bonelli Editore’si olan Casa editrice Audace ile çalýþtý. 1967 yýlýnda burada, en iyi eseri denebilecek olan, Amerikan cephe günlerinin Ýrlandalý göçmen bir aile olan McDonald'larýn gözünden anlatýldýðý -ki ailenin iliþkileri 1800 lerin Amerika'sýndaki tarihi olaylarla kesiþir- “La Storia del West”i yarattý. Türkiye dizi West olarak yayýnlanmýþtýr. Bundan sonra tekrar Sergio Bonelli ortaklýðýyla çýkan “Il Giornalino”da “Bir Adam, Bir Macera” serisindeki western hikayeleri ve kendi yarattýðý “Bella & Bronco” westerninde çalýþtý. (16 sayý çýkan bu seri Türkiye'de Hoz Comics tarafýndan iki sayý bir arada 8 sayý olarak yayýnlanmýþtýr.)  80'lerin sonundan baþlayarak tüm 90'lar boyunca Nick Raider için senaryo yazdý. Yakýn zamanda Renzo Calegari’nin karakalemini yaptýðý, Luca Filipucci’nin resimlediði 2007’de piyasaya dev albüm olarak çýkmasý düþünülen "Bandidos" isimli bir Tex macerasýný tamamlamýþtý.


Kaynak: Sergio Bonelli Editore Resmi web sitesi
Çeviren: Emin Bahar

Konu ile ilgili görüþlerinizi forum alanýmýzda bulunan West'in babasý Gino D'Antonio Vefat Etmiþ baþlýðýna yazabilirsiniz.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 07 Şubat 2007 16:31, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it