Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Arkabahçe'nin Dönüþü olabilir mi?   
Arkabahçe'nin Dönüþü olabilir mi?

Arkabahçe yerli bir çizgi roman ile okuyucusunun karþýsýnda bu kez. Aslýnda tam yerli demekte hata sanýrým Türk-Bulgar ortak yapýmý bir çizgi roman ve ilk kez Arkabahçe tarafýndan yayýnlanýyor. . Arkabahçe hatýrlarsanýz yerli çizgi romancýlara çaðrýda bulunmuþ ve hazýr eserleri var ise yayýnlayabileceðini söylemiþti. Ýnþallah bundan sonrada yerli çizgi romanlarý görme imkanýmýz olur. 

Çizgi roman için kýsaca bilgi vermek gerekirse; ismi FATEMATE (Öyküyü hazýrlayanlar Kader Arkadaþý yerine Fatemate'i tercih etmiþler.), konusu fantastik, Kerim Sakýzlý'nýn yazdýðý öyküyü Donço Donçev çizmiþ, 88 sayfa ve renkli yayýnlanacak derginin formatýna kýsaca Frankofon (Belçika-Fransýz) format diyebiliriz. 15 YTL etiket fiyatý ile haftaya çýkmasý planlanan  dergi hakkýnda daha geniþ açýklama ve çýkýþ tarihi ile ilgili bilgiler yine sitemizden duyurulacaktýr. Dergi kapaðýnýn büyük halini görmek için saðdaki resmin üzerine týklayýn!
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Şubat 2007 20:09, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it