Haberler

Haberler->Duyurular->Tam Macera illüstratör arýyor   
Tam Macera illüstratör arýyor

Bahar aylarýnda (hangi ay olduðu henüz kesinleþmiþ deðil) yayýn hayatýna baþlayacaðýný duyuran Tam Macera ekibi deviantart sitesinde bulunan bölümünden yaptýðý açýklamada illüstratör aradýðýný duyurmuþ; . Tam Macera çizgi roman aðýrlýklý bir dergi olmakla birlikte illüstrasyonlara da yer vereceðiz. Belirlenmiþ konularda illüstrasyon yapmaya yetenekli ve istekli kiþilerle tanýþmak istiyoruz. Bizimle aþaðýdaki mail adresinden baðlantýya geçebilirsiniz.

info@kamra.com.tr


Resimli Roman sitesi olarak uzun bir hazýrlýk dönemi sonunda çýkacak olan Tam Macera dergisinin çizgi roman severleri memnun edeceðine inanýyoruz. Tam Macera ile ilgili geliþmeleri açýklama yapýldýkça duyurmaya devam edeceðiz.

Tam Macera dergisi hakkýndaki daha önceki haberimizi http://www.resimliroman.net/news-251.html linkindekinden okuyabiliriniz.

Tam Macera dergisi hakkýnda detyalý bilgi ve örnek çalýþmalarý http://www.kamra.com.tr/tammacera/ linkinden görebilrsiniz.


Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Şubat 2007 20:43, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it