Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Rodeo Kitap'tan son haberler   
Rodeo Kitap'tan son haberler

Ersin Burak'ýn klasik çalýþmasý Çanakkale Geçilmez pek yakýnda bayilerde olacak. Ancak, hepsi bu deðil... Mart ayýnda, usta çizgi romancýyla ilgili bir dosyanýn da yayýnýna baþlanacak:

Rodeo'nun organizasyonuyla gerçekleþen özel bir çalýþmanýn öyküsü, Ken Parker'ýn 31, 32 ve 33 numaralý kitaplarýnda orijinal imajlar eþliðinde yer alacak:

Ersin Burak, Ýtalyan Sergio Bonelli Editore'nin yeni serisi Volto Nascosto (Gizli Yüz) için düzenli olarak çalýþan sanatçýlardan biri. Temelleri 15 ay kadar önce atýlmýþ bu çalýþmadaki editoryal süreçleri, Ken Parker kitaplarýnda üç bölüm halinde sunacaðýmýz belgesel nitelikli dosyada bulacaksýnýz.

Burak'ýn Volto Nascosto'daki süregiden rolü, Rodeo'nun yurt dýþý baðlantýlý üretim projelerinden biri.

Cem Özüduru'nun Zombistan'ý gibi ilk olarak Türkiye'de çýkacak özgün yayýnlarýn start almasý öncesinde meyvelerini verecek diðer iki yurt dýþý baðlantýlý çalýþmayý ise, yaz aylarýnda http://www.striphaber.com  sitesinden ve resimliroman.net ten tanýtýlacak.
 
Gönderen Yunus, Pazartesi, 12 Şubat 2007 16:10, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it