Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Dergiler'de çizgi roman ekleri   
Dergiler'de çizgi roman ekleri

Doðan Egmont Yayýncýlýk, Ýtalya'da Panini yayýnevi tarafýndan yayýnlanan Marvel Rampage dergisi 2006 Mart ayýndan beri Süper Macera adýyla yayýnlanmaya baþlandý. Bu dergilerin özelliði dergilerde yer alan hikayelerin çocuklar için hazýrlanýyor olmasý.

Süper Macera dergisinin Mart sayýsýnda Ultimate X-men dergisinin 1. sayýsýný A5 ebatlarýnda küçültülerek X-men Baþlangýç Öyküsü adýyla ek olarak verdi. daha önce Arka bahçe yayýncýlýk tarafýndan 14 sayý yayýnlanmýþ olan Ultimate X-men'i artýk Süper Macera ile birlikte mi verilecek bunu zaman gösterecek.

Süper Macera dergisi ile ilgili daha önceden yayýnlanan haberi okumak için týklayýn!
Dergi kapaðýnýn büyük halini ve detaylý bilgileri görmek için týklayýn!
 

 

Bu ay çizgi roman eki veren baþka bird ergi ise CNBC-E dergisi;
CNBC-E kanalýnýn programlarýnýn tanýtýmý için hazýrlanan dergi, CNBC-E kanalýnda yayýnlanan dizilerin çizgi romanlarý vermeye devam ediyor. Daha önce de yine bir dizi uyarlamasý olan Buffy çizgi romanýný da ücretsiz olarak hediye eden CNBC_E bu ay The X-Files dizisinin çizgi romaný ücretsiz olarak okurlarýna veriyor.


Orjinalinde Topps Comics'in The X-Files çizgi romanýnýn 13. sayýda yayýnlanan One Player Only adlý hikaye Tek kiþilik Oyun olarak çevrilmiþ ve orjinali ile ayný þekilde basýlmýþ. Tek Kiþilik Oyun adlý kýsa öykü X-Files'in ilk sezon öykülerinden biri ve diziye sadýk kalýnarak uyarlanmýþ.

Dergi kapaðýnýn büyük halini ve detaylý bilgileri görmek için týklayýn!
Gönderen Yunus, Pazar, 11 Mart 2007 13:53, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it