Haberler

Haberler->Resimli Roman'dan->Just A Pilgrim   
Just A Pilgrim

Just A Pilgrim (Sadece Bir Hacý) Garth Ennis'in yazdýðý, Carlos Ezquerra'nýn resimlediði toplam dokuz sayýdan oluþan bir seridir. Dizi, Wizard Entertainment'ýn kýsa ömürlü yayýncý þirketi Black Bull tarafýndan basýlmýþtýr. Ýlk beþ sayý 2001 yýlýnda, diðer dört sayý ise 2002'de yayýmlanmýþtýr. Her iki macera da, aylýk olarak basýldýklarý senenin Kasým ayýnda, Just A Pilgrim ve Garden of Eden (Cennet Bahçesi) isimleriyle TPB (cilt) formatýnda piyasaya sürülmüþtür....


Just A Pilgrim adlý çizgi roman Oðuz Özteker'in kaleminden Kahramanlar 2 -> Ciltler bölümü Just A Pilgrim  baþlýðýnda yerini aldý.
Gönderen Yunus, Perşembe, 22 Mart 2007 12:45, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it