Haberler

Haberler->Duyurular->TARKAN ve Sezgin Burak Sergisine DAVETLÝSÝNÝZ   
TARKAN ve Sezgin Burak Sergisine DAVETLÝSÝNÝZ

 Türk Çizgiromaný'nýn Þaheseri TARKAN 40.Yýlýnda Yaratýcýsý Gazeteci-Ressam SEZGÝN BURAK Anýsýna Düzenlenen Saygý Günü ile doðum yeri olan Adapazarý'nda anýlýyor.

15 MAYIS 2007 Salý
Adapazarý Kültür Merkezi

Sergi Açýlýþý: 14:00
*Sinevizyon Gösterimi
*Söyleþi
*TARKAN Film Gösterimi

Konuþmacýlar:
Lale Belkýs (Sinema Sanatçýsý, TARKAN "Mars'ýn Kýlýcý"nda Vandal Kraliçesi rolünde),
Burçak Evren (Sinema Eleþtirmeni),
Faruk Geç (Ressam Akrabasý), Ünsal Toker (Ressam Arkadaþý),
Sami Canel (D.G.S.A. Akademililer Derneði Baþkaný),
Türkay Burak (Sezgin Burak'ýn Eþi)

Bilgi için: info@tarkan.com.tr

Sezgin Burak Kimdir?
15 Mayýs 1935 yýlýnda Adapazarýnda doðdu. ilk karikatürleri ilkokul sonrasýnda Doðan Kardeþ dergisinde yayýnlandý. Profosynel anlamdaki ilk eserlerini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdiði 1952 senesinde üretmeye baþladý. 1957 yýlýnda dekarasyon öðrenimini tamamlayarak Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden (DG.S.A.) mezun oldu.1958'de Cumhuriyet Gazetesinde günlük karikatürler, çeþitli tiyatrolarda sahne dekorlarý hazýrladý ve yine Cumhuriyet Gazetesinde Ala Geyik romaný ve Fakir Baykurt'un Yýlanlarýn Öcü adlý eserleri resimlendirdi. 1964 yýlýnda Bizimkiler, Hüdaverdi adlý bant karikatür tipini yarattý. Bu eseri 35 yýlý aþan süredir günlük olarak Hürriyet Gazetesinde yayýnlandý. 1966 yýlýnda Türk resimliroman kahramaný Tarlan'ý yarattý ve 1967 yýlýnda Tarkan'ýn günlük yayýný baþladý.

Sanatçý 1968-1969 yýllarý arasýnda Yaþar kemal'in romaný Ýnce Mehmed'i bunu takiben 1970'te Aðrý Daðý Efsanesi romanlarýný resimledi. 1976'da son çizgi roman kahramaný Çoban Çantasý'ný yarattý. Çeþitli aekrilik ve yaðlý boya çalýþmalarý da yapan sanatçý 1978 yýlýnda hayat veda etti.
Gönderen Yunus, Perşembe, 10 May 2007 12:04, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it