Haberler

Haberler->Duyurular->Biri Bana Anlatsýn'da - Türk Kahramanlarý   
Biri Bana Anlatsýn'da - Türk Kahramanlarý

 Beyazýt Öztürk’ün Kadir Çöpdemir ile sunduðu sohbet programý “Biri Bana Anlatsýn”da bu hafta “Türk Kahramanlarý” konuþulacak... Beyaz ve Kadir, konuklarý yönetmen Ezel Akay, Nasrettin Hoca Derneði Baþkaný Taner Serin, gölge oyuncusu Hayali Emin Þenyer, Akþehir Belediye Baþkaný Mustafa Balcý ve Suat Yalaz ile hem “Türk kahramanlar”ý enine boyuna tartýþacak, hem de gülüp eðlenecek...

Her ne kadar son yarým yüzyýlda Batý’nýn doðaüstü yeteneklere sahip Superman, Spiderman, Batman gibi kahramanlarýný benimsemiþ olsak da bizim de kendi öz kahramanlarýmýz olduðunu unutmamak gerekiyor…

Uçamasalar da örümcek aðlarý atamasalar da, acayip arabalara sahip olamasalar da; ayný anda yarým düzine ok atabilen, çifter çifter atlara binip düþmana parendeler atarak estetik görsellikle saldýran ve özellikle Bizanslý prenseslere ilgileriyle gönüllerde ayrý bir tahta sahip olan Kara Murat, Malkoçoðlu, Tarkan, Battal Gazi, Karaoðlan bizim kendi öz kahramanlarýmýzdýr...

Bu bileðine kuvvetli, gözüpek Türk kahramanlarýnýn yardýmcýlarý ise sevimli, komik kankalarý veya yemek masasýnda bile yanlarýndan ayýrmadýklarý hayvanlarý olmuþtur… Sadece bileðiyle deðil, mizah dolu zekalarýyla da yüzyýllardýr sevilen bilinen kahramanlar da çýkmýþtýr bu topraklardan; Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Keloðlan gibi… Yerli kahramanlarýmýz hakkýnda anlatýlanlarýn ne kadarý efsane ne kadarý gerçek bilemeyiz belki ama isimlerini bilmediðimiz fakat kahramanlýklarý dünyaca kabul edilmiþ, çok gerçek yüzbinlerce Kurtuluþ Savaþý kahramanýna sahibiz…

Bir yanda; “Benim kahramaným çizgi kahramanlardýr! Abdülcanbaz’dýr, Avanak Avni’dir, En Kahraman Rýdvan’dýr!“ diyenler; diðer yanda “Herkesin kahramaný kendine özeldir!” diyenler; ve “Asýl kahraman; Batman, Süperman deðil, 600 milyon maaþla geçinmeye çalýþan Öðret-Men’dir!” diyenler bir araya geliyor konuyu enine boyuna tartýþýyor...

Bu; ciddiyetli eðlenceyi kaçýrmayýn!...

Kaynak: www.ntv.com.tr
Gönderen Yunus, Çarşamba, 20 Haziran 2007 18:35, Yorumlar(2)
Yorumlar
heraklia
22 Haz 2007
Programın tamamını olmasada büyük bir bölümünü seyrettim zevkli bir programdı.Suat Yalaz ustanın rahatsız olduğunu duymuştuk fakat ekranda oldukça dinç gördüm.Söyleşi HACİVAT ile KARAGÖZ,NASREDDİN HOCA,KELOĞLAN gibi mizah ve masal kahramanları ekseninde geçti.Suat Yalaz'ýn KARAOĞLAN filmleri dönemini anlatırken o günlerin heyacanını yaşadığını gördüm ama daha önceki programlardaki gibi Kartal Tibet'e sitemde bulundumu o bölümde reklama girdi sonrasını biraz kaçırdım ama usta Kartal Tibet'i asla af etmiyor ve fasızlıkla suçluyordu daha önceleri... Ezel Akay'ın çizgi roman ve Türk tarihine ilgisi oldukça yoğun bence iyi bir proje ve mali kaynak bulursa çok iyi projeler çıkarabilir ben Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü filmini beðenmiştim tek kusur seslendirmedeydi özellikle Haluk Bilginer(Karagöz) çok seri konuştuğundan ve ses probleminden arada espirileri kaynadı gitti.
Nick Fury
21 Haz 2007
''...Batı’nın doğaüstü yeteneklere sahip Superman, Spiderman, Batman gibi kahramanlarını...''

Medyanın, Batman'i doğaüstü güçlere sahip bir kahraman olarak görme inadını takdir ediyorum...


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it