Haberler

Haberler->Resimli Roman'dan->Çizgi Roman Bilgi Daðarcýklarý   
Çizgi Roman Bilgi Daðarcýklarý

 Haftalardýr sol menü altýnda duyursunu yaptýðýmzý Aranýyor ilanýna biz çizgi roman severden daha yanýt geldi. Resimli Roman ailesine sitemizin en büyük eksikliði olan manga ile ilgili yazýlarýný ÇR yazýlarý --> Çizgi Roman Bilgi Daðarcýklarý köþesiyle katkýda bulunacak Reþat Mutlu'nun ilk yazýsý Vagabond.

Manga'nýn diðer çizgi romanlardan farkýný; Japon çizgi romanlarýnýn Amerikan ve Ýtalyan çizgi romanlarýndan ayrýldýklarý ana bir özellik, Japon çizgi romanlarý sonu olan bir film veya roman gibi düþünülebilir. Japon çizgi romanlarýný hazýrlayanlar her zaman için eserlerini devam ettirmeye çalýþmýyorlar. Mesela on, yirmi sene devam ettirip bitirip baþka mangalar hazýrlamaya baþlýyorlar. Mesela ana Marvel Comics evreninde bir Örümcek Adam’ýn ölmesini hayal edemezsiniz çok büyük ticari kayýplar getireceðinden dolayý. Ama Japon çizgi romanlarýnda, romanýn temel kahramanlarýnýn öldüðüne rastlayabilirsiniz. Bu Japon çizgi romanlarýna daha bir gerçekçilik ve/veya tahmin edilemezlik hislerini veriyor. Bu da amerikan veya Ýtalyan çizgi romanlarýnda baþka karakterle ve/veya baþka mekanlarda sýk sýk tekrarlanan senaryolardaki deja vu hissini Japon çizgi romanlarýnda duymamamýzý saðlýyor (yada daha az duymamýzý)." diyerek anlatýyor.

Takehiko Ýnoue tarafýndan hazýrlanan bir mangadýr ve Eiji Yoshikawa’nýn kýlýç ustasý (ve de azizi olarak adlandýrýlan gerçekten yaþamýþ), samuray Miyamoto Musashi’nin (1584–1645) üzerine yazdýðý kurgu biyografinin bir adaptasyonu olan Vagabond'u okumak için týklayýn!Gönderen Yunus, Perşembe, 21 Haziran 2007 15:13, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it