Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->Yerdeniz Öyküleri (Tales From Earthsea)   
Yerdeniz Öyküleri (Tales From Earthsea)

 Yönetmenliði Goro Miyazaki’nin üstlendiði ve Ursula K. LeGuin’in ayný adlý eserinden esinlenen “Yerdeniz Öyküleri – Gedo Senki” adlý animasyon 22 Haziran Cuma (bugün) günü tek kopya ile Beyoðlu ALKAZAR sinemasýnda gösterime giriyor.

Konu: Yerdeniz’de denge bozulmuþtur. Ekinler bozulmakta, hayvanlar ölmektedir. Son olarak insanlarýn diyarýnda ejderhalar belirir. Dünyanýn dengesi alt üst olmaktadýr. Bu yýkýmýn nedenini araþtýrmaya koyulan baþbüyücü Ged, sürgün edilmiþ genç prens Arren’le karþýlaþýr. Arren içine kapanýk sessiz bir genç gibi görünse de içini kemiren karanlýk bir yaný vardýr. Kendisini birden bire acýmasýz ve nefret dolu birine çeviren yaný ayný zamanda Arren’in en zayýf yanýdýr.Arren ve Ged birlikte yola düþerek yýkýntýya uðramýþ topraklardan geçerler. Ged, baþ düþmaný büyücü Cob’un sonsuz yaþama ulaþmak adýna canlýlarýn dünyasýyla ölülerinkini ayýran kapýyý açtýðýný öðrenir. Cob, Ged’i altetmek için sinsi bir planý vardýr. Kötü büyücü amacýna ulaþmak için Arren’in korkularýný kullanmayý planlamaktadýr.

Gösterim Tarihi: 22 Haziran 2007
Daðýtým: Bir Film
Gedo senki (2006)
Yönetmen: Goro Miyazaki
Senaryo: Ursula K. Le Guin, Goro Miyazaki
Tür: Animasyon / Macera / Fantastik
Seslendirenler:
Junichi Okada (Arren / ses)
Aoi Teshima (Theru / ses)
Bunta Sugawara (Haitaka / ses)
Yûko Tanaka (Cob / ses)

Önzileme:

Resimlerin büyük görünümleri için lütfen üstlerine týklayýnýz.
Gönderen Yunus, Cuma, 22 Haziran 2007 12:49, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it