Haberler

Haberler->Resimli Roman'dan->Invincible!   
Invincible!

Robert Kirkman'ýn yazdýðý, Cory Walker'ýn çizdiði Invincible, 2003 yýlý Ocak ayýndan beri Image Comisc tarafýndan yayýnlanmakta. Klasik Kahraman konseptine taze bir soluk katýyor bu dergide Robert Kirkman. Son derece keyifli ve þaþýrtýcý dönüþleri ile temposunu hiç kaybetmeden DC ve Marvel'ýn aralýksýz olarak süren evren sarsma fýrtýnasýnda okura soluk alýnacak bir sýðýnak sunuyor. Hikayelerin kendini çok ciddiye almadan rahatça en vahþet dolu andan komediye, oradan ise hüzne kayabilmesi çok keyif verici bir okuma deneyimi. Yýllardýr yerinde duran kahraman temasýnýn klasik öðelerini, eðlenceli ve ustaca bir þekilde harmanlanmasý açýsýndan baþarýlý bir seri Invincible, Eðer sizde Invincible merak etti iseniz Kahramanlar 2 -> Amerikan Çizgi Roman Kahramanlarý bölümünde-> Invincible baþlýðýndaki Ozan Gümüþ'ün yazýsýný okuyabilirsiniz.

Invincible yazýsýný okumak için týklayýn!

Invincible hakkýnda yorumlarý Invincible forum baþlýðýndan takip edebilirsiniz.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Haziran 2007 15:36, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it