Haberler

Haberler->Duyurular->Caveman sergisi uzatýldý   
Caveman sergisi uzatýldý

Amerika'da yaþayan çizgi romancýmýz Tayyar Özkan'ýn Parantez yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan Caveman albümünden sonra 12-30 Haziran tarihleri arasýnda Ortaköy Sanat Galerisinde saat 12:00-19:00 saatleri arasýnda Ýstanbul'da düzenlenen Caveman sergisi yoðun ilgi nedeni ile sergi 15 Temmuz'a kadar uzatýldý.
Sergi ile açýklama;

Tayyar Özken "caveman" sergisi
12 Haziran - 30 Haziran 2007
Kokteyl: 12 Haziran 2007 Salý Saat:19.00 - 20. 30 Galerimiz pazar hariç her gün 12.00 -19.30 saatleri arasý açýktýr.

Adres:
Beþiktaþ Belediyesi Ortaköy Kültür Merkezi
Dereboyu Cad. Na 12/A Ortaköy - Beþiktaþ / ÝSTANBUL
Tel: 0212 236 58 01 Fax: 0212 261 28 43 Galeri GSM: 0538 325 27 41

Sergiye gideceklere afiþ ve davetiye örneklerinin büyük hallerini görmek için üstlerine týklayabilirsiniz.
Tayyar Özken Kimdir?
1962 doðumlu. Ýlk karikatürleri 1976-78 yýllarýnda yerel politik gazetelerde ve sendika dergilerinde yayýnlandý. 1983'de Gazý Üniversitesi Resim Bölümü Fakültesinden mezun oldu.Öðrencilik yýllarý ve sonrasý pek çok çocuk kitabý ve kutlama kartlarý resimlemeleri yaptý. Daha sonraki yýllarda dönemin birkaç mizah dergisinde ve günlük gazetelerinde çizdi.

1989'da New York'a gitti. Ýlk yýllarda reklam ajanslarýna, tanýnmýþ tekstil ve moda firmalarýna birçok çizimler yaptý. 1993'de ilk çizgi öyküsü World War 3'de yayýnlandý. Ayný yýl halen zaman zaman devam eden popüler çizgi öyküsü Caveman tanýnmýþ saygýn dergi Heavy Metal'de yayýn hayatýna baþladý. 1997'de NBM tarafýndan ilk Caveman albümü piyasaya çýktý. 1994'de ParadoxJDC Comks için Joel Rose ve Amos Poe'nin yazdýðý 282 sayfalýk uzun öykü La Padfica'yý çizdi. Daha sonra Vertigo/DC Comics için 4 sayýlýk The Dreamng serisini çiniledi. Ayný zamanda gene Paradox'da yayýnlaran The BIG BOOK OF...serisinin her birinde çizimleri yer aldý.

Erotik kitaplarý BUSHVVHACKED. CAVE BANG #1, «2, #3, #4 PET, FLESHPOT, LEWD MOANA ve ORIENTS EXPRESS #1.#2,#3,#4 yýllar önce Eros Comix tarafýndan yayýnlandý.
Ayrýca erotik çizimleri ABD'ce HusBer, Screw ve ispanya'da Penttýcuse Conix, Ýtalya'da Blue, Hollanda'da Playhouse vb. birçok magazinlerde görülmüþtür.

New York'da kendi kurduðu Caveman Publishing adlý yayýn evi altýnda 4 Caveman kitabý yayýnladý. 1999'da Fransa'da 2L PRODUCTlON'ýn yayýnladýðý kalýr karton kapaklý Caveman albümü tanýnmýþ firma Fnac tarafýndan ayýn kitabý seçildi. Daha sonra 2001 de Ýspanya'da, 2006'da Hollanda'da albüm olarak piyasaya çýktý. Türkiye'de Caveman "Yeni Yüzyýl, Radikal. FHM ve Esquire gibi gazete ve dergilerde yayýnlanmýþtýr. Albüm olarak ise parantez yayýnlarý tarafýndan 2007'de yayýnlanmýþtýr. Caveman ayrýca Çin'in en büyük üçüncü günlük gazetesi Gjangzhou Daily'de Çin okurlarýna ulaþmýþtýr.
Son yýllarda çocuklara yönelik animasyon projesi Junkidz üzerinde çalýþmaktadýr.
Yýllardýr yaþadýðý New York da ki School of Vistual Art adlý özel üniversitede bir süre çizgi roman ve desen dersleri de vermiþtir.


CAVEMAN (Maðara Adamý)
Caveman geçmiþte baþlayýp günümüzde biten gerekte ikiþer sayfalýk öykülerden oluþan modern(!) insanla maðara adamýný kýyaslayan, mizahi ve kimi hafif kimi keskin mesajlarý olan bir çizgi öykü çalýþmasýdýr.
Öykülerde kendimizi, çevremizi buluruz., arzularýmýzla vahþetimizle, acizliðimizle, hýrslarýmýzla sevgi ve nefretlerimizle geliþmenin uygarlaþmanýn ötesinde birçok konuda ayný kaldýðýmýz gibi daha bile geriye gittiðimiz komik-trajik bir þekilde vurgulanýr
Her ne kadar teknoloji harikasý metropollerde yaþasak da davranýþ düþünce ve duygularýmýzda hala 'Caveman" olduðumuz ima edilir.
Gönderen Yunus, Perşembe, 28 Haziran 2007 14:29, Yorumlar(1)
Yorumlar
Ozan
30 Haz 2007
Tayyar Özkan'ın geri dönmesi güzel birşey gerçekten hele ki sergi açması ve o inanılmaz işlere yakından bakmak gerçekten çok güsel...
Sergiyi cok hoşuma gitti ama hoşuma gitmesinin tek nedeni işleri sergilenmesi değil Amerikada resimlediği dergilerin imzali sekilde cok iyi bir fiyata satılması. ben biraz geç gittiğim için 4. sayıyı bulamadım ancak ilk 3 sayı ve imzalı bir poster aldım galeriden.
Ayrıca bu ders meseleside inanılmaz bir fırsat çizerler için bence değerlendirilmeli.


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it