Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Martin Mystere Özel Seri bitiyor   
Martin Mystere Özel Seri bitiyor

 Lâl kitap 2003 yýlýnýn nisan ayýnda Martin Mystere'nin daha önce ülkemizde yayýný atlanan maceralarýn yer aldýðý Martin Mystere Özel Seri serisine baþlamýþtý. Gelecek ay yayýnlanacak renkli 53. sayýsý ile bu dizi sonlanmýþ olacak. Ayrýca Özel Seri içinde Ýtalya'da yayýnlanan Almanac ve Maxi dizileri de yayýnlanmýþtý. Martin Mystere Özel Seri dizisi sona ermesine raðmen Lâl kitapAlmanac ve Maxi dizilerinin ileride Ýtalya'da yayýnlanacak sayýlarýný da okumaya bileceðimizi müjdeliyor. Martin Mystere Özel Seri'nin sona ermesi ile Lâl Kitap'tan yapýlan açýklama;

Bu ay, Martin Mystere tutkunlarýný hem sevindirecek hem de üzecek bir haberimiz var... Hatýrlayacaðýnýz gibi, Türkiye'de atlanmýþ, yayýnlanmamýþ maceralarý tamamlamak amacý ile baþladýðýmýz Martin Mystere Özel seriyi Maxi ve Almanac dizileri ile sürdürmüþtük. Bu sayýmýzda okuduðunuz Almanac 2007 ile de artýk serimizin sonuna geldik. Geriye yayýnlanmamýþ tek bir macera kaldý... Özel renkli sayý #100! Evet, bu özel sayýyý dizimizin kapanýþý için saklamýþtýk. 1 Aðustos'ta Martin severler bir kez daha, ama bu kez Özel seride renkli macera okuma imkânýný bulacaklar. Ýyi de, Bonelli Editore'nin daha sonraki aylarda çýkaracaðý Almanac ve Maxi kitaplarý ne olacak diye sorduðunuzu duyar gibi oluyoruz: Bu dizilerin yeni kitaplarýný da özel albümler halinde sizlerle buluþturmayý sürdüreceðiz.
Lâl Kitap
Gönderen Yunus, Perşembe, 05 Temmuz 2007 12:50, Yorumlar(3)
Yorumlar
hdilbaz
06 Tem 2007
orjinal sıralamada bu sayılar 27-28 sayılara tekamül etmektedir.
hdilbaz
06 Tem 2007
sevgili yunus...her ne kadar lal özel sayı MM yayınlanmayan sayılarını tamamlarken 100. renkli sayý haricinde MM orjinal sýralamada alfredo castelli'nin yazdığı giancarlo alessandrini'nin çizdiği orjinal adı DELITTO DI MARTIN MYSTERE II adlı malesef bir macerasınıda unutmuş olmalı.
Misafir
09 Tem 2007
Şaşırdığımı sölemeliyim.ama bu seri bitince belki o kitapları toplama şansım olacağı için sevindiimi sölemeliyim


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it