Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Hedge Knight hakkýnda bilgi   
Hedge Knight hakkýnda bilgi

Erimer Biliþim tarafýndan yayýnlanan The Hedge Knight – Gezgin Þövalye hakkýnda geniþ bilgi aþaðýda, çizgi roman severlerin yanýnda fantastik hikaye okurlarýnýn da kaçýrmamasý gereken bir çizgi roman....

172 Sayda parlak kuþe kaðýda basýlý büyük albüm
Bonus 1: Arma Galerisi (Hikaye edilen tüm þövalyelerin armalarý-Orjinal baskýda yayýnlanmadý, sadece Türkçe baskýda mevcut)
Bonus 2: Kapak Galerisi (Kapaklar ve alternatif kapaklar – Alternatif kapaklar yayýnlanmadý sadece Türkçe baskýda mevcut)
Bonus 3: George R. R. Martin’den bir Yedi Krallýk hikayesi: Kýzýl Çayýrda Savaþ – 8 sayfalýk mini öykü (Dünyada ilk kez Türkçe baskýda yayýnlandý)
Fiyatý: 20 YTL:

Yazar: George R. R. Martin
Kurþun Kalem: Mike S. Miller
Çinileme : Mike Crowell
Renkleme: Lynx Studio, Team Kandora
Tasarým: Bill Tortolini
Çeviri, Dizgi, Editör: Eren Erimer
Tematik Danýþmanlar : Elio M. Garcia, Linda Antonsson
Art Direktör : Funda Aksüt
Redaksiyon : Hülya Kýrýk
Kitaptan örnek sayfalar:


Temin noktalarý:

Genel daðýtým: Ýthaki Yayýnlarý
Tüm büyük kitabevleri ve D&R Maðzalarý

ÝSTANBUL:
Kadýköy Pasajý’ndaki tüm sahaflar
Carousel Akgün Yayýn Market
Niþantaþý Büyük Mavi
Ataþehir Toys Land
Ýstiklal Caddesi’nde Kýrkambar

ANKARA:
Ankara Anarres Kitabevi, ve Devrialem Sahaf

ÝZMÝR:
Alsancak Excalibur Rock Market,
Karþýyaka Pan Kitabevi

Kapaðýn büyük halini görmek için üzerine týklayýn.
Gönderen Yunus, Perşembe, 20 Ocak 2005 03:35, Yorumlar(1)
Yorumlar
Misafir
29 Nis 2007
açıyom lacere start yok home page yok ama direk gelio anlamadım deli olcammm


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it