Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->The Seventh Shrine çok yakýnda...   
The Seventh Shrine çok yakýnda...

Orjinali 2 adet 51 sayfalýk fasikül fakat yayýnevi tek kitap olarak çýkaracak. Ayrýca hikaye karakterlerinden birinin þeklini taþýyan ayraçý ve posteri de yanýnda hediye gelecek. The Seventh Shrine'nin konusu ise;
Majipoor gezegeni binlerce yýldýr insanlarýn hükmettiði deðiþik alien ýrklarýný barýndýran bir gezegendir. Bu ýrklara yerel Metamorflardan tutun da gizemli pek çok yaþam formuna kadar uzanan bir çeþitlilik vardýr. ...............................................
Arkeolojik bir kazýda iþlenen tüyler ürpertici cinayet, Pontifex Valentine'i araþtýrma yapmak üzere harabelere getirir. Ancak Valentine bu gizem üzerindeki araþtýrmasýný derinleþtirdikçe Yedinci Tapýnak ile ilgili binlerce yýldýr saklanan büyük bir sýrrý keþfetmeye baþlar.


Gönderen Yunus, Cuma, 21 Ocak 2005 08:12, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it