Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->Hulk Filminin Yeni Senaristi Edward Norton   
Hulk Filminin Yeni Senaristi Edward Norton

 Los Angeles Times'te yakýn zamanda çýkan Jay Fernandez imzalý makale Marvel Stüdyolarýnýn 13 Haziran 2008'de gösterime girecek yeni Hulk filminin senaristi konusundaki soru iþaretlerine açýklýk getirdi. Marvel Stüdyolarýnýn baþkaný Kevin Feige'nin San Diego Comic-Con'da yapmýþ olduðu bazý yorumlar Hulk filminin senaristi konusunda belirsizliklere neden olmuþtu.

Daha önce Elektra, X-Men 2 ve 3 filmlerinin senaryolarýný yazmýþ olan ve Edward Norton'un isminin telaffuz edilmesinden önce 1 yýl kadar Hulk senaryosu için çalýþmýþ olan Zak Penn'in yazdýklarýnýn Louis Leterrier'yi tatmin etmemiþ olmasý ve kafasýnda senaryoyu nasýl geliþtirebileceðine dair belirgin fikirleri olan Edward Norton'un Hulk iþine girmesiyle birlikte senaryoyu da üstlenmesi karara baðlandý. Edward Norton, açýklananlara göre hem oyuncu hem de senarist olarak ayrý ücret alacak.

Times'taki makaleye göre Hulk hikayesi Batman Begins'tekine benzer bir orijin hikayesi olacak. Norton bir aylýk süre içinde bir taslak senaryo hazýrladý ve Toronto'da halihazýrda devam eden çekimler sýrasýnda da senaryo üzerinde çalýþýyor.

Kaynak: icv2.com
Gönderen kurtaran_adam, Pazartesi, 20 Ağustos 2007 20:27, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it