Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Bilal ve Manara'nýn eserlerinde sýra   
Bilal ve Manara'nýn eserlerinde sýra

Marmara Çizgi adli yeni bir yayýnevi kuruldu... Bu yayýnevi ilk olarak renkli frankofonlar çýkaracak. Bunlardan ilk altýsý belli oldu. Enki Bilal'in altý kitabi. Ýlk yayýmlanacak olan "La Foire aux Immortels" (Ölümsüzler Panayýrý) bir hafta içinde piyasada olacak. Ýstanbul’daki seruven.org muhabirine konuþan yayýnevi temsilcisi, ABD kaynaklý baþka çizgi romanlar için de telif görüþmelerini sürdürdüðünü söyledi.
Ýstanbul’da hareketli bir çizgi roman yýlý baþladý. Geçen hafta Enki Bilal'lerle ilgili yeni kurulan Marmara Çizgi yayýneviyle ilgili bir haber vermiþtik. Simdi de bu haftanýn bomba haberini veriyoruz. Geçmiþte iyi çizgi romanlar yayýmlayan bir yayýnevi, ünlü çizer Manara'nýn bazý kitaplarýný bu yýl yayýmlamak için çalýþmalara baþlamýþ. Çalýþmalar ilerlemiþ ve anlaþma imzalanmak üzereymiþ (Hatta imzalanmýþ bile).
Avrupa çizgi romanlarýnýn sayýsýnýn artmasý ile bir çok frankofonu okuma þansýna eriþmek gerçekten çok güzel. Ülkemizde ki Ýtalyan ve Amerikan kaynaklý çizgi romanlarýn yanýna yeni yeni frankofonlar okuyacaðýz. Sýra mangalara gelmedi mi?
Kaynak: seruven.org


Gönderen Yunus, Cumartesi, 22 Ocak 2005 03:49, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it