Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Ýtalya'dan son haberler   
Ýtalya'dan son haberler

Mister No satýþlarý 20 binin altýndaymýþ son aylarda 15 bin ile 18 bin arasýnda deðiþiyormuþ.Bu nedenle kapanmasý kaçýnýlmaz görünüyormüþ. Çünkü Bonelli 20 binin altýna inen yayýnlarý durduruyor. Son sayý muhtemelen Nolitta tarafýndan yazýlýp,Diso ve Bignotti kardeþler tarafýndan çizilecekmiþ.Kendisine Nick raider'dakine benzer bir geliþme olup olmayacaðýný sordum.O da buna pek ihtimal vermediðini ama küçük bir olasýlýk ta olsa Ýf Edizioni'nin Mister No'yu alabileceðini söyledi. Çünkü Bonelli'nin ve bu yayýn grubuyla ilþkileri iyiymiþ ve bu yayýnevi daha düþük satýþlarla bu iþi götürebilirmiþ. Napoleone, bayaðý toparlanmýþ bu nedenle muhtemelen kapatýlmayacakmýþ. Legs'in ne olacaðý belli deðil deðildi.Belki o da J.steele gibi star comicse verilebilirmiþ.
Batuhan Cantürk


Gönderen Yunus, Cumartesi, 12 Şubat 2005 03:29, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it