Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Zagor Klasik Maceralar Dizisi 1 çýktý!   
Zagor Klasik Maceralar Dizisi 1 çýktý!

Lâl kitap sahibi Bahadýr Zaimoðlu'nun yaptýðý açýklamada; Bu seri Yaysat bayileri kanalýyla deðil kitapevi kanalýyla okuyucuya ulaþacak. Zagor Klasik Macerelar Seri 1'i çizgi roman satýþ noktalarý ve kitabevlerine daðýtýmý bu gün baþladý. Ýlk cilt orijinal ilk üç sayýdan, bu sayýlar da beher 128 sayfadan oluþtuðu için toplam 384 sayfa. Peki ama kapaklar ne olacak diye sorduðunuzu duyar gibiyim. Onlar da cilt kapaðý ile ayný kalite ve büyüklükte basýlýp ya orijinal yerlerine konulup ciltlenecekler (burada cildin daðýlmasý gibi bir ihtimal olabilir, mücellit bir deneme yapacak) ya da cildin içine insert olarak atýlacaklar."
Tay yayýnlarýnýn yayýnlamýþ olduðu bazý sayýlarýn artýk bulunmadýðý bir zamanda Zagor hikayelerini en baþtan ve sýra ile okumak gerçekten çok güzel olacak. Ellerine saðlýk Lâl Kitap...
Kapak resimlerinin büyük hallerini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!

2. maceranýn iç kapaðý 3. maceranýn iç kapaðýGönderen Yunus, Cumartesi, 26 Şubat 2005 04:59, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it