Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Serüven 5'in kapaðý Yýldýray Çýnar'dan   
Serüven 5'in kapaðý Yýldýray Çýnar'dan

15 Mart’ta çýkacak olan Serüven’in Bahar sayýsýnýn kapaðýný genç çizer arkadaþlarýmýzdan Yýldýray Çýnar çizdi. “Çizgi romanda Kadýn” dosyasýna uygun olarak çizilen kapakta Çýnar kadýn-erkek ayrýmýna ironik bir gönderme yapmýþ. Çalýþmanýn merkezinde yer alan kadýnýn etrafýndaki ekranlarda kadýn çizgi roman kahramanlarý kullanýlmýþ. Kapaðýn alt tarafýnda dev kadýna (!) ulaþmaya çalýþanlar ise tamamý erkeklerden oluþan çizgi roman kahramanlarý.
Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!
Kaynak: Seruven.org


Gönderen Yunus, Pazar, 27 Şubat 2005 09:08, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it