Haberler

Haberler->Resimli Roman'dan->Yeni bir sistem   
Yeni bir sistem

Resimli Roman sitesi, yeni bir sistem ile karþýnýzda, tüm aramlarýma raðmen istediðim gibi bir php nuke bulmayýnca kendim bir þeyler yapmaya çalýþtým. Zamanla alt yapýsý daha da geliþecek olan Resimli Roman Nuke, çizgi roman siteleri arasýnda örnek script olacaktýr. Üyelik sitemi ile sitemizi takip eden çizgi roman severlere çizgi romanlar hediye edilcek, makaleleri yayýnlanacak ve zamanla siteyi ziyaret eden tüm kullanýcýlar siteyi daha verimli kullanabileceklerdir.
Sitemize üye alýmý þu anda yapýlmamaktadýr. Fakat forum alanýmýza üye olan kullanýcýlarýmýz forum alanýnda kullnadýklþarý kullanýcý adý ve þifresi ile sisteme girebilir...
Yardýmlarýndan dolayý Ahmet Sekendiz ve Erinç Kormaz'a teþekkür ederim.


Gönderen Yunus, Salı, 01 Mart 2005 09:33, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it