Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->EsseGesse Teksas ve Tommiks   
EsseGesse Teksas ve Tommiks

Esse Teksas ve Tommiks'in hazýrlýklarý bitti. Baský tamamlandý. Çarþamba gününden itibaren YAYSAT tarafýndan tüm Türkiye'de daðýtýmý gerçekleþtirilecek.

14 sayýdýr devam eden Renkli Teksas ve Tommiks kalitesi ve fiyatýndan ödün vermedi. Türkiye standartlarýnda 3 YTL'ye renkli, kuþe kaðýda, pýrýl pýrýl baskýlý dergi çýkartmaya çalýþan HOZCOMICS maalesef bir süre için bu yayýnlara ara vermek zorunda kaldý. Artan maliyetlerle satýþ rakamlarýnýn birbirini dengelememesi yayýnlarýn siyah beyaz olarak yoluna devam etmesine neden oldu.

2 Mart'tan itibaren YAYSAT tarafýndan daðýtýmý gerçekleþtirilecek olan ESSEGESSE Teksas ve Tommiks siyah-beyaz, 240 sayfa, ithal enzo kaðýt (sarý), Fatih okta'nýn yeniden çizdiði Dardo Yayýnevi'nin orjinal kapaklarýyla Türkiye'de ilk kez hakettiði deðeri görecek.

EsseGesse tarafýndan 1951-1965 yýlarý arasýnda çizilen hakramanlarýn 14 yýllýk serüvenleri hozcomics tarafýndan 2,5 yýl gibi bir sürede tamamlanarak koleksiyonlarýnýzda yerini alacak...

esse Gesse Teksas ve Tommiks'in arkasýnda her zaman dolduðu gibi bir hozcomics sürprizi de sizleri bekliyor...


Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Perşembe, 03 Mart 2005 07:33, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it