Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Rodeo Strip 5. sayý çýktý.   
Rodeo Strip 5. sayý çýktý.

Thorgal, Jim Cutlass, Velerian... Frankofon çizgi romanýn bu üç deðerli serisi, ülkemizde Remzi Kitabevi tarafýndan kaliteli albümler halinde basýlmakta. Kitapçýlarda 9 YTL etiketle satýlan söz konusu serilere ait ilk albümler, RODEO STRÝP #5 ile birlikte ilk kez olarak bayilerden edinilecek. Hem de, hiç bir ekstra ücret ödenmeksizin!
Yayýn hayatýna 4 YTL ile devam etmekle kalmayan dergimiz, 9 YTL'lik bu çarpýcý hediyeleri sunmakla, Thorgal, Valerian ve Jim Cutlass'ý daha önce hiç uðramadýklarý kimi satýþ noktalarýna da taþýmýþ oluyor.
Ýçeriðe gelince, yine dopdolu:
RODEO STRÝP #5, Yalçýn Didman imzalý yepyeni bir diþi savaþçýnýn "intro" öyküsüne, Karanlýðýn Gözyaþý adlý Brendon macerasýnýn ilk bölümüne, Þehir Köpeði'nin "acaba?" diye sordurtacak karanlýk bir deneyimine ve hit grup maNga'nýn özel röportajýna da sahne oluyor! Tam gaz giden Pýrýlkýz ve Ýman Limited de cabasý!
Ve bir hatýrlatma: Her üç albümü de edinmek isteyen okurlarýmýzýn tek bir nüsha ile yetinmeyeceðini düþünürsek, Mart sayýmýzýn çoðu noktada normalden de erken tükenmesi ihtimali yüksek. Gecikmemenizi salýk veririz!
Murat Mýhçýoðlu


Gönderen Yunus, Cuma, 04 Mart 2005 20:20, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it