Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Klan'dan Gri-Afrodit Albümü
Gönderen Yunus, Cumartesi, 28 Ocak 2006 03:06

Eylül 2005'den beri yeni sayý çýkarmayan Klan ekibi, Þubat ayý baþýnda çýkaracaklarý albümleri ile suskunluklarýna son verecekler. Gri-Afrodit Albümü 72 sayfa, ön ve arka olmak üzere iki ayrý kapak olarak çýkacaklar. Albüm içinde;

 • 45 sayfa Gri (5 bölüm bir arada),
 • 18 sayfa Afrodit (3 bölüm bir arada),
 • Karakter öykülerinin hepsi tam macera,
 • Ayrýca eskizler, Pin-uplar ve yorumlar kýsýmlarýda olacak.

  Derginin çýkýþ tarihi ve diðer geliþmeleri RR Forum alanýnda bulunan KLAN'DAN GRÝ-AFRODÝT ALBÜMÜ! baþlýð ...

 • Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Gerekli Þeyler 4. sayý
  Gönderen Yunus, Cuma, 27 Ocak 2006 23:28

  Gerekli þeyler dergisi 4. sayý 1 Þubat'tan itibaren gazete bayilerindeki yerini alýyor. Þubat ayý sayýsýnýn içinde;

 • Alan Moore'un V for Vendetta çizgi romanýn ön okumasý ve yakýnda gösterime girecek çizgi roman uyarlamasý film ile ilgili inceleme yazýsý,
 • Çizgi Roman 101.
 • WOW Makalesi,
 • Friday Night Magic,
 • Gagdets,
 • Kutu Oyunlarý,
 • Yeni albümler,
 • Çaðan Irmak'la Klasik Müzik,
 • Radiohead,
 • Yüksek Sadakat+Nem,
 • Richard Ashcroft,
 • Weird Tales 2,
 • Tess Gerritsen ile röportaj,
 • Atilla Þenkon,
 • Geek Tonu,
 • Evcil Uzaylý Ýnceleme
  bölümlerinin yan ...

 • Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Yeni bir Bonelli Kahramaný: DEMÝAN
  Gönderen Yunus, Cuma, 27 Ocak 2006 01:35

  Bonelli Comics,önümüzdeki aylarda fantastik-macera-korku temalý yeni bir kahramaný vizyona sunuyor.
  Demian (melek mi? yoksa þeytan mý?) adlý bu kahramýnýn serüvenleri öncelikle Ýspanya-Fransa Akdeniz kuþaðýnda geçiyor.
  Pasquale Ruju ve Alessendro Poli tarafýndan hazýrlanan bu mini dizi,tutarsa devam edecekmiþ.
  Ýlerde daha detaylý bilgi vermeye çalýþacaðým.

  Yeni bir Bonelli Kahramaný: DEMÝAN baþlýklý foruma görüþlerinizi yazabilirsiniz.
  Batuhan Cantük

  ...


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Serüven'den Haberlere devam...
  Gönderen Yunus, Cuma, 27 Ocak 2006 00:19

  Daha önce 1 Mart'ta yeni sayýný çýkaracaðýný açýklayan Serüven ekibi þimdi de içeriði hakkýnda seruven.org sitesinde açýklama yayýnlamýþlar. Yapýlan açýklam özellikle genç yazar ve çizerleri yazkýndan ilgilendirecek gibi; "Serüven’in önümüzdeki sayýsýnda yeni bir bölüme baþlýyoruz. “Çizgi roman hakkýnda çizgi roman” baþlýðý ve içeriðini taþýyan bu yeni bölümde çizgi roman dünyasýný (üreticileri, kahramanlarý, etkileri vs) ele alan özgün-yerli üretim çizgi romanlar kullanacaðýz. Önümüzdeki sayýda yayýnlanacak olan ilk çalýþmamýz Serdar Kökçeoðlu'nun yazdýðý Hakan Tacal ve Yýldýray Çýnar'ýn çizdiði “Avcý ve Avcý” adlý 8 sayfalýk çizgi roman olacak. Her sayýda kullanacaðý ...


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Çanakkale Geçilmez - Ersin Burak
  Gönderen Yunus, Pazar, 22 Ocak 2006 23:49

  1 dünya savaþýnýn Türk kahramanlýk destanlarýndan biri olan Çanakkale Savaþlarý Ersin Burak'ýn kaleminden hayat buluyor. Ünlü çizer kahramanlýk destanýný gerçekçi anlatýmý ve çizgileri biz çizgi roman severlere sunuyor. Ýlk kez 15 mart 1978 yýlýnda Hürriyet Gazetesinde yayýnlanan Çanakkale Geçilmez çizgi romaný geçen yýl 4 fasikül þeklinde Star gazetesi tarafýndan verilmiþti. Rodeo Kitap tarafýndan çizgi romanýn kalitesine uygun ve ilk kez albüm olarak basýlan Çanakkale Geçilmez albümü 66 sayfa karton kapak ve ve 1. sýnýf kaðýt kullanýlarak okuyucuya sunulmuþ.  Ersin Burak, Çanakkale Geçilmez albümünde tüm yaþananlarý bir film gibi gibi anlatmýþ ve çizmiþ, ayrýca albüm içinde Çanakkale Savaþlarýnda bulunan yerli ve ...


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Amerika'da bir Türk çizer daha: Nadir Balan
  Gönderen Yunus, Pazar, 22 Ocak 2006 16:01

  Victoria's Secret Service" A.B.D. de 25 ocakta piyasaya çýkacak yeni bir çizgi roman. Türk Çizer Nadir Balan imzalý. Amerika'da yaþýyan Nadir Balan 2 yýldýr profesyonel olarak Amerikan dergilerine çiziyor. 0. tanýtým sayýsý 2005 Kasým ayýnda Amerika'da piyasaya çýkan derginin ilk 5 sayýsý Nadir Balan tarafýndan çizilecek. Kraliçe Victoria zamani Ingiltere'de Kraliceyi koruma amaclý gizli bir kadýn ajan servisi kurulmustu. Bu gizli servis "Victoria's Secret Service" olarak bilinir. 150 sene sonra Ýngiltere'nin savunma bakanlýgýna baðlý gizli bir bölümde bu ajanlýk devam etmekte. Ýngiltere'nin en iyi casusl ...


  Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
  Conan the Barbarian
  Gönderen Yunus, Cumartesi, 21 Ocak 2006 01:55

  Lâl kitap ocak ayýnda yayýnlamaya baþladýðý Türkiye'de yayýnlanmamýþ Conan Volume 2 serisini orjinali 3 fasikülde biten maceralar þeklindeki olan bu seriyi, Lâl kitap iki aylýk olarak 3 fasikül birarada tam macera, kuþe kaðýda renkli ve 72 sayfa olarak yayýnlamasý harika bir çalýþma olmuþ.Etiket fiyatý 7,50 YTL. olarak oldukça makul seviyede tutulmuþ. 3 sayý tek cilde yayýnlanmasýna raðmen orjinal kapaklar cilt içinde verilmiþ.
  Merak edenler için seride toplam 8 macera var. Bunlar sýrasý ile:

 • Conan And The Stalker Of
 • The Woods
 • Conan The Usurper
 • The Lord Of The Spiders
 • Conan & The River Of Blood
 • Return Of Styrm < ...

 • Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
   

  MKPortal ©2003-2008 mkportal.it