Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Dost'dan iki yeni Corto Albümü daha
Gönderen Yunus, Pazar, 24 Ekim 2004 15:52

Dost yayýnlarýndan ekim ayýnda iki Corto maltese albümü daha çýktý. Kayýp Kýta Mu 180 sayfa ve 9.000.000 Tl., Corto Maltese Sibirya'da 128 sayfa ve 7.000.000 Tl. Büyük ihtimalle yýl sonuna kadar siyah beyaz albümler bitecek ve Renkli Corto Maltesleri okuyacaðýz .
Corto Maltese Albümleri hakkýnda daha detaylý bilgi için;
http://perso.wanadoo.fr/web.on-line/albums.htm
Bu sayfada Corto maltese ait 12 albüm bulunmakta. Kapaklarýyla birlikte. Ciltlerin bir tanesinin içerisinde Corto'nun ilk ortaya çýktýðý yýl ile kaybolduðu yýldan bahsediliyordu. Yani macerelarýn geçtiði yýllar.
http://bd.casterman.com/serie/castcort/
Aþaðýdaki adreste Hugo Pratt'ýn eserlerine iliþkin ve Corto Maltese ile ilg ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Resimli Roman Dergisi 29 Ekim de Çýkýyor
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Ekim 2004 16:40

Galip Tekin yönetiminde Resimli Roman Dergisi hakkýnda iyi haberler var. Daha önce de dediðim gibi derginin promosyonu yapýlmasý amacýyla çýkýþ tarihi ertelenmiþti. Eðer bir terslik çýkmazsa dergi bu perþembe veya cuma (28-29 Ekim) günü çýkýyor.
Ýlk sayýda Galip Tekin'den iki öykü bulunacak. Ayrýca Kenan Yarar'dan da 5 sayfalýk bir öykü var. Ayrýca Ergün Gündüz Galip Tekin'in yazmýþ olduðu 13 sayfalýk bir öyküyü resimliyor. Tabii bunlarýn dýþýnda baþka çizerlerin de (Ýlban Ertem, Sencer, Soner Tuna gibi) iþlerini bulacaksýnýz. ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Teksas -Tommiks Koruma Kutularý
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Ekim 2004 16:38

Renkli Teksas ve Tommiks için ilk sayýlardan itibaren duyurduðumuz özel kutular 9 Ekim 2004 tarihinden itibaren çizgi roman sahaflarý ve seçkin kitabevlerinde satýþa sunulmuþtur .
Özel olarak hazýrlanan bu kutular her kahraman için yedi sayýyý (fasikül) içine alabilecek þekilde sývama üstü özel çizim ve tasarýmla hazýrlanmýþtýr.
Kutular hasar görmemesi açýsýndan Yay Sat daðýtýmýna verilmeyecektir. Dolayýsýyla kutulara sahip olmak isteyenler gerek mail gerekse telefonla istekte bulunabilecektir.
3 milyon liraya satýlacak olan bu özel kutular Renkli Teksas ve Tommiks'e abone olan okurlara ücretsiz olarak verilecektir. Kutularýn Weblebi.com ve ideefixe.com adreslerine daðýt ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tüyap'ta Çizgi Roman Panelleri
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Ekim 2004 00:12

23-31 Ekim tarihleri arasýnda Beylikdüzü'ndeki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþecek olan Kitap Fuarýnda çizgi roman iki ayrý panelde tartýþýlacak. Kadýköy Pasajý sahaflarýndan Ýlyas Erkul'un iþlettiði Büyülü Rüzgar'ýn düzenlediði iki ayrý panelin ilki "Çizgi Roman Emekçileri" baþlýðýyla 27 Ekim Perþembe gününde yapýlacak. Bir gün sonraki diðer panel ise "Çizgi Roman Yayýncýlýðý" baþlýðýný taþýyor. Büyükada Salonu'nda gerçekleceþecek iki ayrý panelin katýlýmcýlarý þöyle:
27 Ekim Çarþamba saat: 14:15-15:45
Çizgi Roman Emekçileri
Yöneten: Güven Erkin Erkal
Konuþmacýlar: Nuri Kurtcebe, Ömer Muz, Mehmet Sevinç, Yýldýray Çýnar 28 Ekim Çarþamba saat: 14:15-15:45
Çizgi Roman Yayýncýlýðý
Yöneten: Ege Görgün
Konuþmacýlar: Haluk Kalafat, Ayþe Zaimoðlu, Baha ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Arka Bahçe 2005
Gönderen Yunus, Pazar, 24 Ekim 2004 18:42

Bizim için 2004 biraz karar verme ,tekrar düşünme yılı oldu.Yayın periyodunda ve formatında yaptığımız radikal değişiklikleri ölçme yılı oldu. Sonuç olarak bir noktaya geldik.

-Sanırım aylık olarak yayınlayacağımız hiç bir dergimiz olmayacak ama sizlere her ay kitapçınızda 2 veya 3 Arkabahçe dergisi bulacaksınız. Bunu istiyoruz.

-Yayınladığımız dergilere aylık olarak ulaşamayacak olmanızı takmayın çünkü bir çoğu süreli olacak atıyorum biz eskiden ayda 48 syafalık bir Örümcek adam mı çıkarıyorduk şimdi 3 ayda bir 144 sayfa veya daha fazlası ile size ulaşacağız.

-Aslında dergi yerine kitap demek lazım çünkü artık ISSN kodunu değil ISNB kodu ile piyasada ol ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
'Superman' Routh ile dönüyor
Gönderen Yunus, Salı, 19 Ekim 2004 22:36

Superman Returns’ adlı filmin başrolü için 12 ünlü aktörün adı geçerken, rol hiç umulmayan bir isme gitti.  Rol için ön plana çıkan ‘Tutku: Hazreti Isa’nın Çilesi’ filminde Hazreti Isa’yı canlandıran Jim Caviezel için yorumunu soranlara, “evet çok iyi bir oyuncu ama ben ‘Superman’in şöhretsiz bir isim olmasını istiyorum” diyen yönetmen Bryan Singer, sözünü tuttu.

ROUTH, ‘WILL AND GRACE’TE DE OYNAMIŞTI.< ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Davetsiz Misafir'in Sonbahar2004 sayısı çıktı
Gönderen Yunus, Pazar, 17 Ekim 2004 11:50

Mevsimlik bilimkurgu, çizgiroman ve eleştiri dergisi Davetsiz Misafir'in Sonbahar2004 sayısı çıktı. Dergimizin bu sayısında, 80 sonrası gençliğinin tanıklıklarını, tepkilerini ve bugünkü eğilimlerini tartışan bir dosya bulunuyor. Bilgisayar oyunlarından sanal kominitelere, vampirler ve avcılarından şiddet ve simülasyona, popüler kültürün çarpıcı öğeleri gençliğin gözünden masaya yatırılıyor. Civilization ve The Sims oyunları, Existenz filmi, Otostopcunun Galaksi Re ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it