Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Zagor Baltasý Yapýyoruz!
Gönderen Yunus, Cumartesi, 28 Temmuz 2007 18:21

Gerçekçi olalým dostlar. Zagor gibi hastasý olduðumuz süper bir kahramanýn yanýna, taþtan yapýlmýþ güdük bir baltayý hiç yakýþtýramamýþtým. “Aa, evet yaa” dediðinizi duyar gibiyim. Evet, iþin bir sürü detayý var. Zagor bu güdük dediðimiz baltayý abuk subuk yerlerde bile, bir taþ, bir sopa ve biraz sarmaþýk bulup yapabiliyor, bu anlamda bu silah her yerde. Ayrýca bu balta nice düþmanýný yere yýktý, ergonomik, hafif, kullanýmý kolay… da gene de Zagor’un görkemi yanýnda sönük kaldýðý muhakkak. (efenim?)


Bu sebepledir ki… (hangi sebeple?!) “Zagor bu baltayý beþ dakikada nasýl yapabiliyor?” “Bu ufacýk balta görd ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dreamworks'ten Oni Press'in Ýki Uyarlamasý Yolda
Gönderen kurtaran_adam, Cumartesi, 28 Temmuz 2007 09:25

 Dreamworks'ün Oni Press ile anlaþarak Courtney Crimrin ve The Damned adlý iki çizgi romanýný sinemaya uyarlacaðý San Diego Comic-Con'da açýklandý. Daha önce Men in Black ve Road to Perdition filmlerinin de yapýmcýlýðýný yapmýþ olan Walter Parkes ve Laurie MacDonald'ýn Dreamworks adýna filmlerin yapýmcýlýðýný üstlenecekleri bildirildi.

Courtney Crimrin, Ted Naifeh'in yazýp çizdiði, amcasýnýn hayaletli konaðýna taþýndýktan sonra sihir yeteneklerini keþfeden bir kýz çocuðunun gotik atmosferdeki maceralarý. Oni Press'ten bugüne kadar 3 cildi &c ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Zachary Quinto Genç Mr. Spock Rolünde
Gönderen kurtaran_adam, Cuma, 27 Temmuz 2007 15:21

 San Diego Comic-Con'da Paramount'un yaptýðý açýklamaya göre J.J. Abrams'ýn yeni Star Trek filminde Leonard Nimoy Mr. Spock olarak tekrar rol alacak. Spock'un gençliðini ise 24 yaþýndaki aktör Zachary Quinto canlandýracak. Qinto, Six Feet Under, Charmed, Lizzie McGuire dizilerinde rol almýþ ve 24, son olarak da Heroes dizileriyle performansýný zirveye taþýmýþtý. J.J. Abrams ayrýca William Shatner'ý da Kaptan Kirk rolü için ikna etmeye çalýþtýklarýný belirtti.

http://www.zachary-quinto.com/wordpr ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Virgin Comics'te Son Yönetmen Ed Burns
Gönderen kurtaran_adam, Cuma, 27 Temmuz 2007 13:04

 Virgin Comis Director's Cut serisinde son olarak yönetmen Ed Burns ile anlaþtý. Baltimore'da bir dönem dedektiflik ve öðretmenlik de yapmýþ, Er Ryan'ý Kurtarmak filminde rol almýþ Ed Burns, Amerikan HBO kanalý için The Corner (Emmy Ödüllü) ve The Wire dizilerini gerçekleþtirdi. Yönetmenin Virgin Comics için yazacaðý serinin ismi Dock Walloper. 1920 - 1930 yýllarý arasýnda içki yasaðý döneminde New York'ta kurgulanan çizgi roman, Kasým ayýnda piyasaya çýkacak. Ed Burns'e senaryoda Jimmie Palmiotti eþlik ederken çizimleri Siju Thomas


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Indiana Jones Yeniden Dark Horse'ta
Gönderen kurtaran_adam, Perşembe, 26 Temmuz 2007 23:06


Indiana Jones
'un önümüzdeki yýl Mayýs ayýnda 4. filminin vizyona gireceði duyurulmuþtu. Dark Horse Comics ise Indiana Jones'un yayýn haklarýný yeniden satýn alarak ayný yýl içerisinde yeni bir Indiana Jones serisine baþlayacak. Þubat ayýnda daha önce çýkarmýþ olduðu Indiana Jones sayýlarýný iki almanakta toplayarak yayýnlayacak olan þirket, Nisan ayý içerisinde yeni seriyi "Indiana Jones Adventures" ismiyle baþlatacak. Indiana Jones Adventures serisi cilt formatýnda yayýnlanacak. Dark Horse, Young Indiana Jones Chronicles ve Marvel'in yayýnlamýþ olduðu ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Heroes Cildi DC Comics'ten Çýkacak
Gönderen kurtaran_adam, Perşembe, 26 Temmuz 2007 12:39

 NBC'nin popüler dizisi Heroes'un yazar ekibinin ve aralarýnda Michael Turner, Coi Turnbull, Micah Gunnel, Marcus To, Travis Kotzebue, Phil Jimenez, Jordan Kotzebue, Jason Badower ve Staz Johnson'ýn bulunduðu Aspen Comics çizerlerinin hazýrladýðý, serinin hikayesine paralel, karakterlerin geçmiþlerine, arka planlarýna ait ekstra bilgiler ve konunun geliþimine dair ipuçlarý içeren çizgi romanlar 25 Eylül 2006 tarihinden beri haftalýk olarak yayýnlanarak NBC'nin resmi sitesinde Heroes'a ait bölümden okurlara sunuluyor. DC Comics Heroes çizgi romanlarýnýn yayýn haklarý konusunda NBC ile anl ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Karin Slaughter'dan Polisiye Çizgi Roman
Gönderen kurtaran_adam, Çarşamba, 25 Temmuz 2007 20:28

 Amerikalý ünlü romancý Karin Slaughter, Oni Press yayýnevi için Slaughterhouse Graphic Novels isimli seriyi yazmaya baþlýyor. Grant Bölgesi polisiyeleri ile bilinen Slaughter, 2001 yýlýndaki ilk romaný Blindsighted'ýn (Körbakýþ) yayýnlanmasýndan bugüne kadar 12 milyondan fazla satýþa ulaþan romanlara imza attý. Yazarýn A Faint Cold Fear (Soðuk Korku, Artemis Yay., 2004), Kisscut (Acý Öpücük, Artemis Yay., 2003), Indelible (Silinmeyen, Ýthaki, 2006), Blindsighted (Körbakýþ, Artemis Yay., 2003), Like a Charm (Büyü Gibi, Ýthaki, 2006) romanlarý Türkçe'ye de &ccedi ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it