Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
25. Tüyap Kitap Fuarý yarýn açýlýyor.
Gönderen Yunus, Cuma, 27 Ekim 2006 16:56

Bu yýl 28 Ekim- 05 Kasým tarihleri arasýnda Beylikdüzü TÜYAP Sergi Sarayýnda yapýlacak olan 25. Tüyap Kitap Fuarýnda çizgi roman yayýný yapan tüm yayýnevlerini göremesek bile özellikle tüm çizgi romanlarý bir arada bulabileceðiniz Büyülü Rüzgar Çizgi Roman Sahaf standý Salon 2 603/B 'de (Leman standýnýn arkasý) olacak. Ayrýca Laika Yayýncýlýk (Salon 2 / 102 B) standýnda Marmara Çizgi ve Arkabahçe yayýncýlýðý bir arada bulabileceðiz. Ayrýca bu standa çizgi roman dýþýnda Fantastik-Kurgu, Bilim-Kurgu üzerine koyu sohbetler, projeler, çay-kahve, okuru burnunda en yeni kitaplar, tartýþmalar sizleri bekliyor olacak.

Aþaðýda çizgi roman ile ilgili stantlarýn ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Serüven 3 (9) çýktý.
Gönderen Yunus, Pazartesi, 23 Ekim 2006 01:28

Yeni Serüven Sonbahar 2006 (3. sayý) çýktý. Fakat daðýtým firmalarýnýn tercihleri nedeniyle çoðu þehirde bayram sonrasý daðýtýma girecek. Kapak resmi Cem Dinlenmiþ'e ait dergisi 16 sayfa artarak 128 sayfa oldu ama fiyatý yine 8 YTL. Aslan Þükür’den Kutsi Akýllý’ya, Milazzo’dan Alan Moore’a, Mike Hammer’dan James Bond’a, Baþkomser Nevzat’tan Tank Girl’e, Teks’ten Ronin’e, John Lent’ten Corben’a varýncaya kadar çizgi romaný farklý yazý, röportaj ve yorumlarla incelemeyi sürdüren Serüven hakkýnda resmi sitesinden yapýlan açýklamalar;

Yeni sayýmýz çýktý.Ser ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
En iyi süper kahraman: X-Men
Gönderen Yunus, Cumartesi, 21 Ekim 2006 13:49

Hugh Jackman, Halle Berry, Famke Janssen, Rebecca Romijn gibi ünlüleri buluþturan “X-Men” serisi, tüm zamanlarýn en iyi süper kahraman filmi seçildi.

Ünlü sinema dergisi Empire, çizgi romanlardan beyazperdeye aktarýlan en iyi 20 filmi seçti. “X-Men” serisinin birinci olduðu listede, “Superman”, ”Batman”, “Örümcek Adam” filmleri de yer aldý.

Empire'ýn listesindeki filmler þöyle sýralandý:
1- X-Men (2000, 2003, 2006): Yönetmenliðini Bryan Singer'ýn üstlendiði üçlemenin ilk halkasý, 2000 yýlýnda çekildi. Bu filmin ilgi görmesi üzerine Singer, bu kez 2003 yapýmý film için kamera arkasýna geçti. Serinin üçüncü ve son halkasý, bu yýl seyirciyle ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çapa Cizgiroman Grubu Sunar 9
Gönderen Yunus, Perşembe, 19 Ekim 2006 01:57

Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 9. sayý çizgi roman aþaðýdaki satýþ noktalarýnda satýþa sunuldu. Kapak resminin büyük halini görmek için saðdaki kapak resmine týklamanýz yeterli. kapak resmi Mahmud A. Asrar'a ait Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 9, Fiyat: 2,50 YTL, 24 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi fanzinin içeriði;

  • # Yazan-Çizen: Yýldýray Çýnar: Son Kahraman
  • # Yazan-Çizen: Mahmud Asrar:Vaþak
  • # Yazan-Çizen: Hakan Tacal: Uzay Vampirleri
  • # Yazan-Çizen: Melike Acar: Çapa Sizin Ýçin Araþtýrdý
  • # Yazan-Çizen: Ekrem ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
300
Gönderen filmmaker, Cumartesi, 14 Ekim 2006 11:55

Frank Miller'ýn yazýp çizdiði Lynn Varley'in renklendirdiði 300 isimli çizgi roman da sinemaya uyarlanan çizgi romanlar arasýna katýlmaya hazýrlanýyor. Çizgi romanda M.Ö. 480 yýlýnda geçen Thermopylae savaþý konu ediliyor. Spartalýlar ve Persler arasýnda geçen savaþý anlatan çizgi roman adýný Persler'e karþý destansý bir savunma yapan 300 kiþilik Sparta ordusundan alýyor.

Çizgi roman olarak çok iyi eleþtiriler alan 300, sinema filmi olarak da merakla bekleniyor. Film týpký Sin City gibi dijital kameralarla ve büyük ölçüde mavi ekran önünde çekiliyor. Tüm arka plan görüntüleri ve efektler çekim sonrasý eklenecek. 300'ün Sin City ile bir benzerliði de yine çizgi romanýn karelerinin bire bir perdeye aktarýlmasýnýn beklenme ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sandman 6: Fablar ve Yansýmalar
Gönderen Yunus, Salı, 10 Ekim 2006 13:44

Uzun süredir beklenen Rüyalar Lordu Sandman'ýn 6. kitabý "Fabllar ve Yansýmalar" çýktý. 1991 yýlýnda Dünya Fantastik Edebiyatý Ödülünü alan tek çizgi roman olan Sandman'ýn yeni sayýsýný çizgi roman severlerin olduðu kadar Fantastik edebiyat severler merakla beklemekteydi.
Kýsaca 6 cilt için yapýlan tanýtým yazýsý;
“...Sabahlarý uyandýðýmýzda gözlerimizdeki çapaklarýn sahibi Sandman'dir. Uykuya dalmadan önce gelir ve rüya görmemiz için gözlerimize büyülü bir kum serper. Uyanýþa doðru o büyülü zerrecikler çapaklaþýr...”

Rüyalar Lordu,
FABLLAR VE YANSIMALAR'da geçmi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
serüven gecikecek...
Gönderen Yunus, Pazar, 01 Ekim 2006 13:47

Teknik sorunlar nedeniyle çýkýþý ertelenen Yeni Serüven'in 7. sayýsý 18 Ekim'de çýkýyor. Ayrýca Serüven Özel Sayýsý olarak çýkacak olan MagAnime sayýsý için çalýþmalarda son sürat devam etmekte. Bu yoðun tempo içinde bu gecikmeyi normal görmek gerekir sanýrým. Albüm olarak çýkmasý düþünülen Deli Gücük'ün örnek çizimi aþaðýda;

"Çocuk ya hekim ya emci soyundanmýþ zaar. Narçiçeði, pamukotu, sedefotu sýralamýþ öldüm diyen Gargalar Padiþahýný tez elden adam etmiþ."

-Valla Geliyo Deli Gücük
- Kargalarý da va mý?
- Kaç kargasý var?


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it